Performans “Post mortem high fashion” održati će se u subotu, 09.11.2013. na tri lokacije:

ZKM / Zagrebačka špica (Cvjetni trg) / Galerija Karas

Tajči Čekada ovim performansom nastupa u sklopu programa “Vizualni studiji danas: moć slika”

Od 7. do 10. studenog 2013. Zagreb će ugostiti vrhunske teoretičare vizualnih studija iz cijelog svijeta u sklopu četverodnevnog programa Vizualni studiji danas: moć slika koji obuhvaća međunarodnu znanstvenu konferenciju Vizualni studiji kao akademska disciplina, na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i seriju javnih predavanja, okruglih stolova i performansa pod nazivom Subversive Art & Theory, u ZKM-u i Kinu Europa.

Na dvodnevnoj konferenciji Vizualni studiji kao akademska disciplina 7. i 8. studenog sudjelovat će preko 40 vrhunskih inozemnih i domaćih teoretičara, među kojima je i jedan od najpoznatijih svjetskih teoretičara vizualne kulture i teorije medija, W. J. T. Mitchell s izlaganjem pod nazivom Gledanje ludila: neprisebnost, mediji i vizualna kultura.

Pozvani predavači na konferenciji su: Marquard Smith, sa Sveučilišta Westminster u Londonu i Michele Cometa, sa Sveučilišta u Palermu.

Program Subversive Art & Theory koji se održava u ZKM-u i Kinu Europa 9. i 10. studenog, svojevrsna je platforma i nadogradnja Subversive festivala i obuhvaća bogat program koji će osim javnih predavanja i tribina, predstaviti dvije knjige: Umjetnik radi. Srodnost umjetnosti i kapitalizma, Bojane Kunst i Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas, Suzane Marjanić – veličanstveno izdanje na 2200 stranica, sa više od 2000 ilustracija i 150 intervjua, par excelence kulturni proizvod od najveće vrijednosti, kako za nas tako i za našu prezentaciju vani.

Osim vrhunskih inozemnih i domaćih sudionika, organizatori ističu tek neke: W. J. T. Mitchell, Marquard Smith, Almira Ousmanova, Miško Šuvaković, Jerko Denegri, Žarko Paić…, predviđeni su: intrigantan ceremonijalni performans u javnome prostoru umjetnice Tajči Čekada, performans našeg trenutno najeminentnijeg performera Siniše Labrovića te serija performansa na filmu Dalibora Martinisa.