Autorice: Tajči Čekada i Ivana Kalc
„Radilište 5000“ pripada serijalu performansa koji se odnosi na temu rada, odnosno propituje smisao rada unutar određenog konteksta. Specifičnost svake izvedbe je radnja koja se ponavlja, prepoznatljiva za radni prostor ili vrijeme gdje/kad se performans izvodi. Ona može trajati zauvijek, ostajući zarobljena u nekoj vrsti status quo-a, čime se naglašava apsurdnost pojedinih aspekata ljudskog djelovanja.

Svako „Radilište“ u nazivu ima brojku koja je izvedena iz konteksta obrađene teme. Ovdje predstavlja količinu prenesenog materijala tj. leda koji čini lajtmotiv u ovoj zgradi. Prenašanje leda je spomenuta radnja koja se ponavlja, tipična za radni prostor ribarnice, a svaka od autorica je unutar sat vremena prenijela oko pola tone leda.

Video je sniman u travnju 2021. godine u Riječkoj ribarnici.

Autor videa: Zoran Krema

Work site 5000

Authors: Tajči Čekada i Ivana Kalc

“Work site 5000” belongs to a series of performances that questions the meaning of work within a particular context. The specificity of each performance is a repetitive action recognizable for the workspace or time where / when the performance is executed. That action can last forever, remaining trapped in a kind of status quo, emphasizing the absurdity of certain aspects of human activity.

Each “Work site” has a number in the title that is derived from the context of the performance. Here it represents the amount of transferred material i.e., ice that makes up the light motif in this building. Carrying ice is the repetitive action typical of a fish market workspace, and each of the authors carried about half a ton of ice within an hour.

The video was filmed in April 2021 at the fish market in Rijeka

Video author: Zoran Krema