UO Kabinet: Ivana Kalc, Tajči Čekada

Goli otok – Novi hrvatski turizam,  31.08.2019.

Foto: Andrea Knežević

Video: Zoran Krema

Jedan  od  najučestalijih  stereotipa  o  logoru  na  Golom  otoku  govori  kako  su  kažnjenici  čitavo vrijeme  svog  robijanja  nosili  kamen  s  jedne  hrpe  na  drugu,  što  je  do  danas  ostalo  simbol besmislenog  i  besciljnog  rada  na  Golom  otoku.  Težak  i  besmislen  rad  bio  je  važan  dio  pritiska na  kažnjenika  tijekom  bojkota,  i  trajao  je  uglavnom  dok  je  osoba  bila  pod  potonjom  kaznom, ali  se  rad  na  Golom  otoku  nikako  nije  sastojao  samo  od  nošenja  kamena.  Kako  bi  se bojkotirani  kažnjenik  prisilo  na  reviziju  stava  bili  su  mu  dodjeljivani  najteži  fizički  poslovi poput  nošenja  kamena  s  jedne  hrpu  na  druge,  što  je  bilo  oponašanje  slične  kazne primjenjivane  u  Gulagu  kada  su  logoraši  nosili  hrpe  snijega  s  jednog  mjesta  na  drugo,  ili nošenja kamena  na  tragaču. 281