Radilišta – Ciklus performansa 2019. – 2022.

Serija performansa izvedena u suradnji s Ivanom Kalc

Umjetnički niz performativnih izvedbi Radilišta uvijek u fokus stavlja kritiku ekonomije rada, odnosno propituje smislenost rada unutar određenog konteksta, koji se u datom prostoru ili vremenu pokazuje kao aktualan. Specifičnost svake izvedbe je demonstracija radnje koja pobija samu sebe i može trajati zauvijek, ostajući zarobljena u nekoj vrsti status quo-a, čime se naglašava apsurdnost pojedinih aspekata ljudskog djelovanja. Svako Radilište je numerirano simboličkim brojem, izvedenim iz konteksta obrađene teme. U kontekstu koreografije i načina izvođenja svako od Radilišta temelji se na precizno utvrđenom protokolu kretanja određenih radnih sekvenci koje se utvrđene stavljaju u repetativni modus kretanja te ponavljaju.

Godina: 2019. – 2022.

Poveznica:

Skills

Posted on

06. ožujka, 2023.