Gospa od Supa: Štand

U duhu promidžbe inicijalnog performansa, vjere i promoviranja vjerskih destinacija, umjetnica postavlja štand na kojemu se prodaju suveniri – magneti, upaljači, kalendari, svijeće i sl., a koji su generirani iz prethodno snimljenih materijala performansa/ukazanja s likom umjetnice aka. Gospe od Supa fotografirane isključivo s ciljem širenja propagande. Unatoč zabranama rada mnogih objekata tijekom ove pandemijske godine, novonastalo i još nepriznato svetište Gospe od Supa nije podleglo mjerama restrikcije te tako bilo jedino svetište u regiji sa dozvolom prodaje suvenira.

Godina: 2021.

Poveznica: https://youtu.be/d6b4Oppk_TY

Skills

Posted on

06. ožujka, 2023.