Ponedjeljak, 14. svibnja u 20:30 na Trgu Sv. Barbare nastupaju  volonterke Centra za ženske studije, Rijeka: Tina Perić, Ivana Rubeša i Bais Laura! Razgovaramo o ženama i granicama, liminalnosti i marginalnosti – na primjerima hrvatske performerice Tajči Čekada.

Živimo u razdoblju u kojem je eksploatacija i reprodukcija tijela uzela maha, bilo putem reklama, mode ili videoigrica. Otvorenost ovog tipa umjetnosti feministkinjama je dalo prostora za kritiku konzervativnog poretka i ograničenosti žene na reproduktivnu ulogu.