F to H (female to hare)

F to H (female to hare)

F to H or RUN, HARE, RUN /not rabbit/ Alice je božica elektronskog doba Timothy Leary ( Ibid.: David Sheff, Virtualna Stvarnost po Timothy Learyju; razgovor prvotno objavljen u časopisu UPSIDE u travnju 1990. ) Zec! Aberacija, skretanje s “puta žene”, zastranjenje od...