Biljni svijet u hrvatskim javnim ustanovama

TAJČI ČEKADA: Biljni svijet u hrvatskim javnim ustanovama Da… i mene su ove biljke u javnim institucijama, ili da ih jednostavno nazovem „uredske biljke“, podsjetile na vrijeme socijalizma, kako je usput bila spomenula Tajči Čekada, prije nego što je mogla znati kako...