Predstava fizičkog kazališta “Dragocjeni biser”
Koncept, režija i koreografija: Ivana Peranic
Suradnica za koreografiju: Ivana Kalc
Izvedba: Andrea Crnkovic i Ivana Peranic
Autor glazbe: Enver Krivac
Kostimografija: Tajči Čekada
Oblikovanje svjetla: autorski tim
Voditelj svjetla: Gianfranco Mirizzi
Majstori svjetla: Petar Pavlin i Marjan Zeneral Subic
Fotograf: kristijan__vuckovic
Grafički dizajn: Ana Somek
Financijska podrška: Grad Rijeka i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Logistička podrška: HKD na Sušaku
Posebna zahvala: Lorin Zović, David Dubrović, Helena Hajdin, Jane Kramar, Zvonimir Peranic
Produkcija: Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA
Rijeka 2019.