Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

01.02.2015.

Suradnici:

Tijana Mihailović, Ivana Butković, Darko Brajković, Lea Stilin i anonimna žena.

Foto: A, Saška Mutić