“8”
Koreografija: Ivana Kalc
Izvode: Tajči Čekada, Sanda Hunjak,Tereza Korošec, Nika Krajnović, Željka Rupčić, Morena Scotti Andrić, Fanni Tutek Hajnal, Kristina Žuvela.
Glazba: Enver Krivac
Kostimografija: Tajči Čekada
Asistent koreografa: Mila Čuljak
Fotografija: Karlo Čargonja
Produkcija: Kabinet