Suzana Marjanić i Martina Križanić: Diptih predavanje o uni/formi: Uniforma – performativnost (monolitne) duše i tijela & Performativna uniformiranost japanskog društva
+

Izložba foto – video dokumentacije i radova iz programa Galerija 90-60-90 na temu Uniforma

Uz foto – video dokomentaciju programa mogu se i pogledati radovi s izložbi:

SANDRA STERLE: UTVRDA UTOPIJA, 28′, eksperimentalni film / politička satira

SARA RAJAEI: COMPOSITION IN BLUE, RED AND OTHER COLORS (2017), video instalacija

SILVIO VUJIČIĆ: ZAMATANJA – SELF-PORTRAIT, 2012.-2017., tekstil, prirodna boja estrahirana iz ženki kukaca ušiju košenila (Dactylopius coccus), taninska kiselina, baza alumiji-acetata, klorovodična kiselina, silikon, kappaline, tkanina, okvir, staklo, led rasvjeta

TAJČI ČEKADA: The picnic, video performans

MILAN BOŽIĆ: ZELENI ZAGRLJAJ 17 DANA, dokumentacija performansa

MARTINA KRIŽANIĆ: Presvlaka, video snimka performansa

Izložba ostaje otvorena: 16 i 17.12. od 16-20h